Alaraajatutkimus

14.10.2020

Jalka-asiantuntija arvioi jalkojen ja alaraajojen toimintaa kokonaisuutena ja löydösten perusteella ehdottaa ratkaisua mahdollisiin ongelmiin.

Jalan tutkiminen (podiatrinen alaraajatutkimus):

 

 

Vaihe 1 : Taustatekijöiden kartoitus

Asiakkaan sairaudet, liikuntaharrastukset, työn fyysinen kuormittavuus ja mahdollisten jalan ja/tai alaraajojen ongelmien kohdat kartoitetaan kyselemällä.

 

 

Vaihe 2 : Kliininen tutkimus

Jalka-asiantuntija tutkii käsin painelemalla jalan rakenteita. Tutkimus tehdään ensin potilaan ollessa makuulla ja sitten seistessä. Tarkastelussa voidaan arvioida mm. niveliä, lihaksia, verisuonia, tuntoaistia ja mahdollisia ihomuutoksia (rakot, hiertymät).

 

 

Vaihe 3 : Askelanalyysi

Askelanalyysin tarkoituksena on selvittää potilaan alaraajaongelmien taustalla olevat mahdolliset jalan virheelliset asennot ja toiminnot. Tutkimus tehdään kävellen ja tarvittaessa myös juosten.

 

 

Vaihe 4 : Jalkineiden tarkastelu

Kenkien kulumisesta ja käytön myötä muovautumisesta voi arvioida jalan rakennetta, toimintaa sekä työn ja harrastusten olosuhteita.

 

 

Vaihe 5 : Jalanjäljen muotoilu.

Kaikissa ongelmatapauksissa ei tarvita tukipohjallisia, mutta jos niiden tekoon päädytään, tulee jalan muoto ja toiminta analysoida yksilöllisesti. ”Jalanjäljen” tekemiseksi on useita tekniikoita: aiemmin käytettiin muottilaatikoita, mustetta ja paperia ja nykyään erilaisia ”podografeja”, joissa jalan painekohdat saadaan esille.