Tietosuojaseloste

Passus Clinical Oy:n harjoittama maahantuontitoiminta edellyttää määrättyjen henkilötietojen keräämistä. Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen maahantuojan ja jälleenmyyjän välillä.

Passus Clinical Oy:llä on oikeutettu etu sopimuksella olevien ja asiakasrekisteriin talletettujen henkilötietojen säilyttämiseen ja käyttöön asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisissa toimenpiteissä.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Luovutamme tietoja vain perintää hoitavalle yritykselle tai viranomaiselle.

Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme sopimuksia ja kirjanpitomateriaaleja kuusi (6) vuotta tilikauden päätyttyä (kirjanpitolaki 2:10§).

Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti pyytää yritykseltä kaikki hänestä säilytetty tieto ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista.

Pyyntö osoitetaan yrityksellemme osoitteeseen Bulevardi 54, 00120 Helsinki.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevista asiakkuuteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteista.

Passus Clinical Tietosuojaseloste

Takaisin ylös